Länkar

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
http://www.swedac.se/sv/Omraden/Certifiering

Svensk författningssamling
http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling

Det Norske Veritas
http://www.dnvba.se/

Godkända ISO/TS certifieringsorgan
http://www.iatfglobaloversight.org

Automotive Industry Action Group
http:/www.aiag.org/scriptcontent

Automotive Industry Action Group
http://www.aiag.org/staticcontent/quality/msa3_errata.cfm

ACEA European Automobile Manufacturing Association
http://www.acea.be/news/news_detail/reach_guideline/media.ford.com/

Ford Motor Company
http://media.ford.com/

Auditor Development Process
(kräver lösenord)
https://www.iatfadp.com/

Elsmar Cove discussion forums
http://elsmar.com/

National Highway Safety Bureau
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/recalls//

National Netforms AB
http://www.netforms.se