Om Run At Rate

Run at Rate startades i januari 2010.
Företagsnamnet är ett automotive som används bl.a av FORD och GM (GP9) och betyder ”Kör i full takt”

Under de senaste 16 åren har jag arbetat på heltid med ISO 9001/14001, QS 9000, AQAP 2110 edition 3 (NATO) och IATF 16949-revisioner åt Lloyd’s Register och sedan 2006 åt DNV.

Under hela denna tid har jag även genomfört ett stort antal företagsanpassade och öppna kurser inom kvalitet och automotive (Core-tools dvs APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC samt även TPM, 5S, Lean-principer, Six Sigma, SMED mm) för DNV och som egen företagare.

På DNV var jag även ansvarig som kunskapsledare inom ISO/TS d.v.s. verka som DNV kontaktperson inom Skandinavien. Kunskapsledaren hanterar tolkningar av ISO/TS-krav och regler, kvalificering av revisorer, uppföljningar, kalibreringar osv.

Som IATF-revisorer måste man kvalificera om sig vart tredje år eller då det sker några större förändringar och det innebär att vi måste fräscha upp våra kunskaper mot de senaste verktygen inom automotive, inga andra revisorer eller konsulter har så tuffa krav på sig.

Vid varje nu utgåva av ”Core-tools” har vi en ordentlig kalibrering i vad förändringarna kommer att innebära.

.

 


 
Det finns många konsulter med varierande kompetens inom detta område men bara en handfull är IATF-godkända dvs godkända av den branschorganisation som ansvarar för IATF 16949
 
 
 
 

”Som revisor har jag sett många bra och dåliga exempel efter att reviderat > 150 företag de senaste 16 åren och den erfarenheten är inte tung att bära.”
 
Jörgen Östlund
Run At Rate