Konsultation

Ordet konsult har en dålig klang och vi har därför infört begreppet tränare istället. Vi tränar kedjan, enskilda spelare eller hela laget tills ni har hittat bollkänslan, tar ni inte poäng i er serie är vi utbytbara.
 
Vi har inga ”Nyckelfärdiga” system eller lösningar. Varje organisation eller lag har sina förutsättningar.
 

 
 

Vi kan dock vara en tränare vid processkartläggning

 
 
 
 
 
 
 
Vi kan ge exempel på olika lösningar, modeller för dokumentstyrning, verktyg för att hantera ledningssystemet, kalibrering, underhåll, lagbevakning mm men vi förordar aldrig en färdig lösning.
Organisationen/laget måste kunna spela själva.