Projektledning – Samarbetspartners

Vi kan bistå med projektledning i samband med uppbyggnad, införande av ett ledningssystem. Att bygga upp ett ledningssystem för t.ex IATF 16949 kräver mycket resurser som kanske inte alltid finns internt i organisationen beroende på vilka förkunskaper som finns, om det finns erfarenhet från automotive eller inte.
 
Vi har idag ett bra samarbete med bl.a Gunnar Bergstedt (BECT Quality AB) och Göran Anderberg (Andon AB) vilket gör att vi kan genomföra mycket stora projekt.
Både Gunnar Bergstedt och Göran Anderberg är godkända IATF-revisorer med lång erfarenhet.

WEDEAQ är en licensierad partner till VDA-QMC, Tyskland och genomför utbildning i processrevision enligt den tyska fordonsstandarden VDA 6.3. Kursen genomförs på svenska och är på fem dagar med (frivilligt) skriftligt prov en dag.
Det är idag ett samägt bolag mellan Gunnar Bergstedt och Göran Anderberg

Referenshandboken (”Röda boken”) finns nu att köpa på svenska via WEDEAQ.

 

 

Nedan listas några andra exempel på där en erfaren IATF-projektledare kan spara tid och pengar:
 
 
 
 
 

· Vid införande av nya produkter (APQP – PPAP)
· Flytt av verksamhet eller produktion
· Införlivande/avknoppning av produktionsorter
· Slå samman fristående kvalitet- , miljö-, arbetsmiljö-system
till ett gemensamt ledningssystem
· Banta system
· Genomföra processkartläggning