Revisioner

Första parts- eller interna revisioner

Första parts revisioner görs i den egna verksamheten.
Organisationer som inte har interna revisorer med kompetens inom IATF 16949:2016 och Core-tools eller kan inte uppfylla kravet på opartiskhet kan behöva hjälp vid implementering av sin revisionsverksamhet eller hjälp med delar av revisioner.

· Vi vet skillnaderna mellan process-, system-, och produktrevisioner
· Vi använder alltid ett processorienterat angreppssätt vid revisionerna
· Vi har kompetens att revidera och har tillgång till i princip alla större företags
Customer Specific Requirements (CSR) som t.ex FORD, GM, Chrysler, BMW,
WV, Scania, Mercedes, Autoliv, Delphi, Lear, Haldex m.fl.
· Vi har SNI/NACE-koder för i princip alla branscher
 

2. Andra-parts revisioner

 
Andra-parts revisioner görs mellan kund och leverantör vid t.ex inkvalificering av ny leverantör, leverantörsuppföljning eller vid kvalitets eller miljöproblem.
 
 
 
Som godkända IATF 16949:2016-revisor har vi en väl beprövad erfarenhet, metoder, kvalitetsverktyg och angreppssätt som snabbt kan identifiera svagheter i en organisation. En andraparts-revision kan fokusera på ett specifikt område, process enligt nedanstående exempel:

Produktions-system (TPS, SPS, APS)
Vi har erfarenhet från att granska större produktions-system inklusive: 5S, SMED, Lean, FU, TPM, Six Sigma och övriga kvalitetsverktyg.
 

2.1 Speciella revisioner
Många av kravställarna inom bilindustrin ställer specifika krav mot speciella processer eftersom det kan vara svårt att i efterhand verifiera resultatet dvs det kan vara viktigt att istället fokusera på att styra processerna. Det finns många ”handböcker” inom detta område och de flesta ar utgivna av AIAG och kan beställas från deras hemsida ( www.aiag.org) under ”Publications”

Kraven ställs mest ifrån de 3 stora: Ford, GM, Chrysler men börjar även komma i europeiska företag, se referens mot t.ex Scania (förutom de enligt nedan finns även Scania: STD 4150 Smide, STD 4273 Steel Works, STD 4451 Shot-peening och STD 4375 Injection Moulding).
 
CQI 9 Heat Treatment Assessment (Scania STD 4259)

CQI 10 Effective Problem Solving

CQI 11 Plating System Assessment (Scania STD 4310)

CQI 12 Coating system Assessment

CQI 13 Technical Implementation of eAPQP Schemes

CQI 14 Consumer-Centric Warranty Management (MMOG)

CQI 15 Special Process Welding System Assessment

CQI 16 Auditing ISO/TS 16949:2009

CQI 17 Soldering System Assessment

CQI 18 Layered Process Audits
 
Vi har genomfört revisioner mot bl.a CQI 11, 12, 15, 17 och CQI 18 och har den kompetens som krävs, dvs vara väl initierad tex inom ytbehandling, svetsning osv förutom kraven i IATF 16949:2016
 
 
3. Tredje-parts revisioner
Tredjepartsrevisioner görs av ett opartiskt certifieringsorgan som är ackrediterat t.ex av SWEDAC (Sverige), DAR (Tyskland), UKAS(United Kingdom).
Revisionen görs på det företaget som skall certifieras och certifieringsorganet ger ut ett certifikat med en giltighetstid på normalt 3 år. Certifieringsorganet granskas av ackrediteringsmyndigheten och ska uppfylla kraven, i bl.a. ISO/IEC 17021:2006
Efterlevnaden granskas genom revisioner på huvudkontoren som ger ut certifikat, även revisorer granskas i ”fält” av t.ex SWEDAC eller genom s.k Witness Audits från IATF

För IATF 16949:2016 finns ingen lands-specifik ackreditering som t.ex hos SWEDAC utan den ligger enbart hos IATF (International Automotive Task Force). Organisation förutom bilindustrin själva som Chrysler, FORD, GM, PSA som står bakom ISO/TS 16949 är:

· IAOB (USA),
· ANFIA (Italien),
· FIEV (Frankrike),
· SMMT (UK)
· VDA (Tyskland)

Regler för ”IATF-recognition” är angivna i ”Automotive Certification Scheme for for IATF 16949:2016, Rules for achieving IATF recognition” .

Reglerna för certifieringsorganen och revisorerna är mycket strikta och ”Violation of the Rules” leder till avstängning från IATF

Vilka certifieringsorgan som är godkända för ISO/TS hittas under:
http://www.iatfglobaloversight.org/
under ”IATF Certification Bodies” i vänstermarginalen.

Där kan ni även kolla om ett IATF-certifikat är giltigt under ”IATF Certificate Validity Check” längst ned i vänstermarginalen. Skriv in bara certifikatsnumret så dyker företaget upp, om det har ett godkänt certifikat

 

För övriga miljö- eller kvalitetscertifiering:
http://www.swedac.se/sv/Omraden/Certifiering//

 

4. För-revision vid införande av ledningssystem

För-revision är en frivillig granskning inför en nycertifiering. Den tjänsten erbjuder även certifieringsorganen och i princip får man göra hur många som helst. Dock inte för IATF 16949:2016, där tillåts bara en och det får inte vara samma revisor som sedan gör själva certifieringsrevisionen.


Vi kan erbjuda ett antal olika metoder för att granska ett ledningssystem inför en certifieringsrevison både i uppstartsfasen eller strax innan certifiering.
 

Nedan listas några metoder:

· GAP-analys mellan organisationens ledningssystem och den aktuella standarden/specifikationen. Det kan vara den bästa metoden att identifiera de GAP som ni har idag mot t.ex nya ISO 9001/14001:2015 och IATF 16949:2016. Den omfattar normalt en dag på plats och resulterar i en omfattande rapport med graderingar (Minor – Major). All gap mellan kraven och verkligheten identifieras.

· Dokumentgranskning mot den aktuella standarden. Stämmer av att den dokumentation inklusive resultatdokument som krävs enligt respektive standard/specifikation finns på plats och styrs på ett acceptabelt sätt. Omfattar normalt en dag på plats.

· För-revision upplagd som en konventionell tredje-parts revision men med mera fokus på att ledningssystemet är väl implementerat och används.
Kan omfatta allt från en till flera dagar beroende på organisationens storlek och komplexitet.

· Readiness Review mot IATF 16949:2016. Genomförs enligt samma upplägg som används av alla IATF-godkända certiferingsorgan och mynnar ut i en rapport samt bedömning ”Ready or not”.
Omfattar normalt en dag på plats.