Utbildning

Nedan finns de grundkoncept som vi utgår ifrån:

 
1. Grundläggande kvalitetsutbildning:
Grunderna i ISO 9001:2015, intressent och riskanalys, dagens kvalitetsarbete, syfte, synsätt, certifiering,kundnytta
Normalt 1 -2 dagar
 
 
 

2. Grundläggande IATF 16949:2016:
Grundläggande krav utöver ISO 9001:2016, nya intressent-, riskanalys med FMEA-anpassning, definitioner automotive, APQP, PPAP, kortare introduktion till Core-tools, kundspecifika krav, certifieringsprocessen
Normalt 2 dagar. Kortare introduktion för ledningsgrupp 0,5 – 1 dag
 

3. Övergripande utbildning i ”Core-tools:
av de 5 ”Core-tools” manualerna APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC.
Praktiska genomgångar, övningsexempel, fällor och fel. Anpassning till ”udda” verksamheter.
Normalt 2-3 dagar
 

 
 
 
 
 
 

4. ISO 9001/14001 Revisionskurs:
Allmänt om revisionsteknik, metoder, checklistor, förberedelse, skriva avvikelser, uppföljningar.
Kan kombineras med skarpa revisioner på det egna företaget. Förutsätter grundkunskap i t.ex ISO 9001:2015 alternativt ISO 14001:2015
Normalt 1-2 dagar
 
5. IATF 16949:2016 Revisionskurs:
Förutsätter kunskap i utbildning 2 & 3 enligt ovan. Genomgång av kundspecifika krav, process-, system-, produkt-revisioner, nattskift, granska PPAP, core-tools. Definitioner på Major, Minor, beskrivning av eskaleringsmodeller, (New Business On Hold, Q1-Revocation,CSI/CSII).
Kan kombineras med skarpa revisioner på det egna företaget.
Normalt 1-2 dagar

I många fall önskar företaget en specifik utbildning t.ex. enbart FMEA, MSA, SPC under en hel dag.

· Utbildningen skräddarsys utifrån den kunskapsnivå som kursdeltagarna har.
· Vi fokuserar starkt på att förmedla syftet med metoden, fördelar, angreppssätt, fallgropar
· Vi har tillgång till många exempel/lösningar på metoden. Vi har ingen ”nyckelfärdig” lösning dock ett brett axplock som kan anpassas efter den egna verksamheten
· Utbildningar omfattar alltid pedagogiska övningar i grupp eller enskilt, som rollspel eller som revisioner på verkliga företag
· Kursprov kan ingå samt även diplom.
· Kurserna är dessutom godkända enligt de krav som bl.a. finns i FORDs & GMs
”Customer Specific Requirements” som krav på interna revisorer
 
6. TR.ASH AB
Under många av våra utbildningar kommer ni att lära känna vårt ”dotterbolag” TR.ASH AB.
 

 
Det är ett riktigt skitföretag men som har en otrolig bakgrund med fascinerande karaktärer. Här möter vi alla de vardagliga problem vi stöter på i vårt kvalitetsarbete och vi får möta (revidera, spela karaktärer, öva på) alla företagets processer. Det är väldigt uppskattat av kursdeltagarna och vi lär oss mera med att använda alla våra sinnen ………